Sorunuz için teşekkür ederiz. İş Güvenliği Uzmanlığı için aşağıdaki bölümlerden mezun olunması gerekir.

Acil Tıp Teknisyeni – Diğer Sağlık Personeli
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
Bankacılık Ve Sigortacılık – Sosyal Müfettiş
Bilgisayar Bilimleri Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Bilişim Sistemleri Mühendisi
Biyolog
Biyomedikal Mühendisi
Biyomühendis
Biyosistem Mühendisi
Cevher Hazırlama Mühendisi
Deniz Teknolojisi Mühendisi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi
Deri Mühendisi
Doktor (TIP)
Dış Ticaret – Sosyal Müfettiş
E-Bildirge Kullanıcısı – Hizmet Alan İşyeri Yöneticisi
Ekonometri – Sosyal Müfettiş
Ekonomi Ve Maliye – Sosyal Müfettiş
Elektrik Mühendisi
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Elektronik Mühendisi
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi
Endüstri Mühendisi
Endüstri Sistemleri Mühendisi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Enerji Sistemleri Mühendisi
Fizik Mühendisi
Fizikçi
Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler – Sosyal Müfettiş
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi
Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisi
Gemi Yönetim Mühendisi
Gemi İnşaatı Mühendisi
Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Mühendisi
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisi
Genetik Ve Biyomühendis
Geomatik Mühendisi
Gıda Mühendisi
Harita Mühendisi
Harita Ve Kadastro Mühendisi
Havacılık Mühendisi
Havacılık Ve Uzay Mühendisi
Hemşire – Diğer Sağlık Personeli
Hidrojeoloji Mühendisi
Hukuk – Sosyal Müfettiş
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi
Jeofizik Mühendisi
Jeoloji Mühendisi
Kamu Yönetimi – Sosyal Müfettiş
Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya Mühendisi
Kimya Ve Metalurji Mühendisi
Kimya Ve Süreç Mühendisi
Kimyager
Kimyager – Biyokimya
Kontrol Mühendisi
Kontrol Ve Bilgisayar Mühendisi
Maden Mühendisi
Makine (Otomotiv) Mühendisi
Makine Mühendisi
Makine Ve İmalat Mühendisi
Maliye – Sosyal Müfettiş
Maliye Ve Muhasebe – Sosyal Müfettiş
Malzeme Bilimleri Mühendisi
Malzeme Mühendisi
Matematik Mühendisi
Mekatronik Mühendisi
Metalurji Mühendisi
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
Meteoroloji Mühendisi
Mimar
Muhasebe – Sosyal Müfettiş
Nükleer Enerji Mühendisi
Orman Endüstri Mühendisi
Orman Mühendisi
Petrol Mühendisi
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi
Peyzaj Mimarı
Polimer Mühendisi
Sağlık Memuru – Diğer Sağlık Personeli
Seramik Mühendisi
Sistem Mühendisi
Siyasal Bilgiler – Sosyal Müfettiş
Siyaset-Maliye – Sosyal Müfettiş
Sosyal Antropoloji Ve Etnoloji – Sosyal Müfettiş
Sosyal Politika – Sosyal Müfettiş
Su Ürünleri Mühendisi
Tasarım Ve İmalat Mühendisi
Teknik Öğretmen – Aile Ekonomisi Ve Beslenme
Teknik Öğretmen – Aile Ve Tüketici Bilimleri
Teknik Öğretmen – Ana Okulu
Teknik Öğretmen – Bilgisayar Sistemleri
Teknik Öğretmen – Bilgisayar Ve Kontrol
Teknik Öğretmen – Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri
Teknik Öğretmen – Bilgisayar
Teknik Öğretmen – Dekoratif Ürünler
Teknik Öğretmen – Döküm
Teknik Öğretmen – El Sanatları
Teknik Öğretmen – Elektrik
Teknik Öğretmen – Elektrik-Elektronik
Teknik Öğretmen – Elektronik Ve Bilgisayar
Teknik Öğretmen – Elektronik Ve Haberleşme
Teknik Öğretmen – Elektronik
Teknik Öğretmen – Endüstriyel Teknoloji
Teknik Öğretmen – Enerji Teknolojisi
Teknik Öğretmen – Enerji
Teknik Öğretmen – Ev Ekonomisi Öğretmenliği
Teknik Öğretmen – Ev-İş Ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği
Teknik Öğretmen – Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları
Teknik Öğretmen – Giyim Endüstrisi Ve Moda Tasarımı
Teknik Öğretmen – Giyim Yaygın
Teknik Öğretmen – Giyim
Teknik Öğretmen – Grafik
Teknik Öğretmen – Hazır Giyim Teknolojisi
Teknik Öğretmen – Hazır Giyim
Teknik Öğretmen – Kalıp
Teknik Öğretmen – Konstrüksiyon Teknolojisi
Teknik Öğretmen – Kontrol
Teknik Öğretmen – Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi
Teknik Öğretmen – M. İç Mimari
Teknik Öğretmen – Makine Resmi Ve Konstrüksiyonu
Teknik Öğretmen – Makine Ressamlığı
Teknik Öğretmen – Makine
Teknik Öğretmen – Matbaa
Teknik Öğretmen – Mekatronik
Teknik Öğretmen – Metal Teknolojisi
Teknik Öğretmen – Metal İşleri
Teknik Öğretmen – Metal
Teknik Öğretmen – Metalurji Eğitimi
Teknik Öğretmen – Mobilya Ve Dekorasyon
Teknik Öğretmen – Moda Tasarımı
Teknik Öğretmen – Model
Teknik Öğretmen – Motor
Teknik Öğretmen – Nakış
Teknik Öğretmen – Otomotiv Teknolojisi
Teknik Öğretmen – Otomotiv
Teknik Öğretmen – Seramik Eğitimi Ana Sanatları
Teknik Öğretmen – Sıhhi Tesisat
Teknik Öğretmen – Talaşlı Üretim
Teknik Öğretmen – Talaşlı İmalat
Teknik Öğretmen – Tasarım Ve Konstrüksiyon
Teknik Öğretmen – Tasarım İmalat
Teknik Öğretmen – Teknoloji
Teknik Öğretmen – Tekstil Dokuma Ve Örgü
Teknik Öğretmen – Tekstil Eğitimi
Teknik Öğretmen – Tekstil Teknolojisi
Teknik Öğretmen – Tekstil Terbiye
Teknik Öğretmen – Tekstil
Teknik Öğretmen – Telekomünikasyon
Teknik Öğretmen – Tesisat
Teknik Öğretmen – Tesviye
Teknik Öğretmen – Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Eğitimi
Teknik Öğretmen – Uygulama Resim
Teknik Öğretmen – Yapı Ressamlığı
Teknik Öğretmen – Yapı
Teknik Öğretmen – Çiçek-Örgü-Dokuma
Teknik Öğretmen – Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi
Teknik Öğretmen – İnşaat
Teknik Öğretmen – İş Ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği
Teknik Öğretmen – İş Ve Teknik Öğretmenliği
Teknik Öğretmen – İş Ve Teknik
Tekstil Mühendisi
Tekstil-Makine Mühendisi
Turizm İşletme – Sosyal Müfettiş
Tütün Teknolojisi Mühendisi
Uluslararası İlişkiler – Sosyal Müfettiş
Uygulamalı Mekanik Mühendisi
Uzay Mühendisi
Uçak Elektrik-Elektronik Mühendisi
Uçak Mühendisi
Yazılım Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler – Sosyal Müfettiş
Çevre Mühendisi
Çevre Sağlığı Teknisyeni – Diğer Sağlık Personeli
Üretim Mühendisi
Üretim Sistemleri Mühendisi
İktisat – Sosyal Müfettiş
İktisat Ve Maliye – Sosyal Müfettiş
İletişim Mühendisi
İmalat Mühendisi
İnşaat Mühendisi
İç Mimar
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri
İş İdaresi – Sosyal Müfettiş
İşletme – Sosyal Müfettiş
İşletme Mühendisi
İşletme Ve Muhasebe – Sosyal Müfettiş
İşletme Yönetimi – Sosyal Müfettiş
Şehir Ve Bölge Planlama

Genel olarak özetleyecek olursak; Mühendisler, mimarlar, üniversitelerin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar, teknik öğretmenler, meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olanlar bu eğitime katılabilirler. 10 yıl veya daha uzun süreli mesleki deneyime sahip iş müfettişleri de bu eğitim programına katılabilirler.

İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla belirlenecektir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilir. İş Güvenliği Uzmanı adayları teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarına katılırlar. Bakanlıkça yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar iş güvenliği uzmanı olurlar.

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22. maddesine göre “elli ve daha fazla” çalışanın bulunduğu ve “altı aydan fazla” süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurul oluşturmak zorunludur. Her iki şartı bir arada sağlayan işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelikte kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri yer alır. Adı geçen yönetmeliğe mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 20. maddesine göre işveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:
a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’de çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alır. Adı geçen tebliğe mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Yasal mevzuat gereği zorunlu ve gereklidir.

Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışanlar, Kanun hükümleri gereğince özel sektöre ait işyerlerinde çalışamazlar. Devlet memuru veya kamu görevlisi olup iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olanlar, 6331 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin yedinci fıkrasına istinaden kamu kurum ve kuruluşlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev alabilirler.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na ve 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre bir işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak hizmet verecek kişilerin ya o işyerinin çalışanı olması ya da ortak sağlık ve güvenlik birimi çalışanı olarak görevlendirilmesi gerekmektedir. Serbest meslek makbuzu keserek iş güvenliği uzmanlığı yapılamaz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Söz konusu Kanun ile çırak ve stajyerlerin kapsama dâhil edilerek mesleki risklerden korunmaları ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları güvence altına alınmıştır.

15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde bu eğitimlerin kimler tarafından verilebileceği belirtilmektedir. Stajyerlerin mesleki eğitim görecekleri işyerlerinin işverenleri bu eğitimleri bağlı bulundukları meslek odalarından veya işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri bünyesinden sağlayabilirler.

MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.
(3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; iş güvenliği uzmanı ile işveren veya işveren vekilince, gerektiğinde işyeri hekimi ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.

MADDE 7 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Rehberlik ve danışmanlık;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
b) Risk değerlendirmesi;
1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.
2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır.

MADDE 6 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve Sanayiiden Sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 ( elli ) işçi çalıştırılan işyerleri, işyerinin bulunduğu tehlike sınıfına uygun olan İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek ya da Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alarak bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. Bu Kanunun amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Belgenin alınış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

İş güvenliği uzmanlığına kabul edilecek meslek mensupları öncelikle C sınıfı sertifika sahibi olacaklardır. 3 yılın sonunda 1095 gün çalışma süresini tamamlayan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları , B sınıfı eğitim ve stajla birlikte sınava girebileceklerdir. B sınıfı İş Güvenliği Uzmanları 4 yıl çalıştıktan sonra da A sınıfı sertifikası için eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilebilecektir.

Akre Group®

Sormak İstedikleriniz

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesinin temel taşı kurum içi iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve tüm personeller tarafından benimsenmesinden geçmektedir. Aynı zamanda işverenlerin yürürlükte bulunan mevzuatlara, kurallara ve standardlara karşı taahhütlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi kaza ve risklerin önüne geçen önemli bir faktördür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında bizleri telefonla arayacağınız gibi sağ kısımdaki formu doldurarak ücretsiz tavsiye alabilirsiniz. Danışmanlarımız sizin için en uygun çözümü sunmaya çalışacaklardır.

Hafta İçi, 8:00 - 18:00
Hafta Sonu, 9:00 - 16:00
Pazar ve Özel Günler, Kapalı